zile de lucru
+359 2 80 50 630
weekend-uri
+359 886 11 00 29

Bilete de avion, Rezerv?ri hotel, Excursii ?n str?in?tate

         
 

Bilete de avion

Din ora?ul (aeroportul):
  P?n? ?n ora?ul (aeroportul):
   Data plecare:
   Data sosire:
   Adul?i:
   Copii:
   Dus
   Dus – ?ntors

   Pachet   Tarife de la € 1268.00
   Tarife de la € 399.00

   S?rb?tori interna?ionale
   Evenimente din toat? lumea


   Share |


     ?nregistreaz?-te ?i c??tigi un voucher ?n valoare de 200 de euro

    Acas?    Condi?ii generale
   Condi?ii de utilizare a serviciului 1. Condi?ii de rezervare a biletului de avion. Aceste condi?ii respect? drepturile dvs de utilizator. Introducerea corect? a numelui, sexului ?i a formulei de adresare (dl, dna etc.). Toate numele, formulele de adresare ?i ini?ialele pasagerilor trebuie s? fie scrise corect ?n timpul efectu?rii rezerv?rii. Modific?rile pot fi f?cute mai t?rziu, ?n schimbul unei taxe suplimentare ?i ?n conformitate cu regulile companiei aeriene. Pa?aport. To?i pasagerii trebuie s? de?in? carte de identitate valabil? pentru c?l?torii ?n cadrul Uniunii Europene sau pa?aport pentru c?l?torii ?n str?in?tate. Copiii trebuie s? aib? pa?aport individual. Pasagerii trebuie s? se asigure c? pa?apoartele lor sunt valabile cel pu?in 6 luni de la data ?ntoarcerii ?n ?ar?. Vize. Pentru unele ??ri, posesorii pa?apoartelor europene au nevoie de ob?inerea vizei ?nainte de plecare. Dac? pa?aportul dvs nu a fost emis de o ?ar? membr? UE, este posibil s? fie ?ndeplinite alte condi?ii pentru ob?inerea vizei. Este de datoria dvs s? rezolva?i documentele ?i viza necesare ?naintea c?l?toriei. Pentru informa?ii actualizate, v? sf?tuim s? accesa?i pagina de internet a Ministerului de Interne (http://www.mfa.bg/bg/pages/view/5256). Sfaturi medicale. V? rug?m s? v? consulta?i cu medicul personal cu privire la obliga?iile specifice ?n cazul vizit?rii unei anumite ??ri. Modalit??i de plat?. Pute?i efectua plata prin intermediul b?ncii, direct la sediu sau cu cardul de credit. Pentru pl??ile care nu se efectueaz? prin intermediul site-ului, se percepe o tax? suplimentar? ?n valoare de 20 (dou?zeci) euro pentru Europa ?i c?te 40 euro pentru celelalte destina?ii. Sistemul de protejare a datelor de pe cardurile de credit. Tehnologia Secure Server Technology pe care o folosim, garanteaz? protejarea datelor de pe cadul dvs. Fiecare plat? pe care o efectua?i cu cardul este protejat? astfel: Authentification: garanteaz? browserului dvs c? datele sunt trimise c?tre serverul corect ?i acest server beneficiaz? de protec?ie special?. Encryption: criptarea datelor de pe cardul dvs de credit pentru a nu putea fi citite de nimeni, cu excep?ia serverului protejat. Data Integrity: verific? dac? informa?ia transferat? nu a fost modificat?. Ticketing (emiterea biletelor). Majoritatea companiilor aeriene ofer? bilete electronice prin e-mail ?i nu emit bilete de h?rtie sau percep o tax? suplimentar? pentru ele (?n func?ie de companie). P?n? la sf?r?itul lui decembrie 2007, aproape toate companiile aeriene vor trece la utilizarea biletelor electronice, motiv pentru care recomand?m biletul electronic ca mijlocul comod de a c?l?tori. Livrarea biletului. Sunny Holidays consider? c? informa?iile furnizate sunt corecte ?i nu-?i asum? r?spunderea pentru cazurile ?n care biletul dvs de h?rtie a fost pierdut sau livrat la o adres? gre?it? sau biletul dvs electronic nu a ajuns ?n c?su?a dvs de po?t? electronic? din cauza indic?rii unei adrese de e-mail gre?ite sau a fost marcat ca spam. Trebuie s? ne anun?a?i imediat ?n cazul apari?iei unei modific?ri a adresei de e-mail sau a num?rului dvs de telefon. De asemenea, v? rug?m s? verfica?i dac? numele de pe bilet corespunde cu cel din cartea dvs de identitate sau pa?aport. Bilete de h?rtie. V? rug?m s? ?ine?i cont de faptul c? unele companii aeriene percep o tax? suplimentar? pentru emiterea biletelor de h?rtie ?i au o procedur? special? pentru reemiterea unui bilet pierdut sau primit cu ?nt?rziere prin po?t?. Aceast? procedur? ?i taxele aferente difer? ?n func?ie de compania aerian?. Expedierea prin curier. ?n Bulgaria, biletele sunt expediate prin curier ?n schimbul unei taxe suplimentare de 6 leva/livrare ?n decursul a dou? zile lucr?toare. V? rug?m s? ?ine?i cont de faptul c? este posibil s? vi se cear? num?rul de rezervare ?i/sau e-mailul de confirmare din partea companiei aeriene respective la check-in, ca dovad? c? a?i pierdut biletul. ?n cazul modific?rii uneia dintre condi?iile de c?l?torie sau de renun?are la aceasta din partea pasagerului, la biletul cump?rat se aplic? tarifele conforme AK ?i Sunny Holidays. 2. Protejarea datelor cu caracter personal. Sunny Holidays respect? confiden?ialitatea datelor dvs personale. Noi folosim informa?iile oferite de dvs ?n urm?toarele cazuri: C?nd face?i rezerv?ri prin intermediul Sunny Holidays, trebuie s? ?tim numele dvs ?i adresa de e-mail, adresa de livrare, numele ?i num?rul pasagerilor, num?rul ?i data expir?rii cardului dvs de credit sau debit. Acest lucru ne d? posibilitatea s? rezerv?m zborul dvs ?i s? v? aducem la cuno?tin?? din timp toate detaliile referitoare la c?l?toria dvs. Pentru ca c?l?toria dvs cu Sunny Holidays s? fie c?t mai pl?cut?, vom p?stra, cu permisiunea dvs, datele personale ?i informa?iile referitoare la rezervarea f?cut? ?i serviciile utilizate. ?n cazul ?n care sunte?i interesat de o promo?ie concret?, v? vom cere din nou numele ?i adresa pentru a putea ?ndeplini condi?iile promo?iei ?i monitoriza rezultatele activit??ilor noastre de marketing. ?n nicio ?mprejurare Sunny Holidays nu va dezv?lui informa?ii cu caracter personal. ?n nicio ?mprejurare Sunny Holidays nu va face public? o informa?ie cu caracter personal ?i nu o va pune la dispozi?ia unor ter?i, doar dac? nu are leg?tur? cu efectuarea rezerv?rii dvs ori numai cu acordul dvs prealabil. Angaja?ii ?i partenerii no?tri sunt obliga?i s? respecte confiden?ialitatea. La Sunny Holidays siguran?a datelor cu caracter personal este una din priorit??ile noastre principale ?i facem tot posibilul s? protej?m datele pe care ni le furniza?i. C?nd efectua?i o rezervare online ?i verifica?i rezerv?rile dvs, noi v? punem la dispozi?ie un server protejat. Software-ul SSL cripteaz? ?ntreaga informa?ie pe care o furniza?i, ?nainte ca aceast? s? fie trimis?. Cookies – sunt mici pachete de date, care sunt stocate de browserul dvs atunci c?nd accesa?i din nou pagina noastr? de internet. ?n plus, ele ne permit s? primim informa?ii despre serviciile utilizate ?i s? ?mbun?t??im site-ul ?n conformitate cu preferin?ele clien?ilor no?tri. Ele nu con?in date de identificare personal?. Dac? ave?i ?ntreb?ri suplimentare cu privire la protejarea datelor personale, v? rug?m s? ne scrie?i la adresa de e-mail: general@sunny.bg. 3.Protejarea datelor. Pentru a putea efectua rezerv?rile dvs ?i garanta c? c?l?toria dvs va decurge normal ?i conform cerin?elor dvs, este necesar s? transmitem datele dvs personale companiei aeriene sau de transport. Aceste informa?ii pot con?ine numele ?i adresa dvs, adresa de e-mail, v?rsta ?i alte criterii specifice. Ne asum?m toat? r?spunderea c? au fost luate m?surile necesare de protejare a datelor dvs personale. Noi trebuie s? transmitem informa?iile legate de c?l?toria dvs furnizorilor respectivi cum ar fi, de exemplu, companii aeriene, turoperatori, hoteluri, firme de transport etc. Aceste informa?ii pot fi oferite ?i autorit??ilor administrative, precum v?mi, servicii de emigr?ri, dac? vor fi cerute de acestea sau prin lege.?ine?i cont de faptul c?, ?n afara Zonei Economice Europene (EEA), controlul privitor la protejarea datelor cu caracter personal prin lege poate s? nu fie at?t de strict. Odat? ce au fost oferite companiilor aeriene, datele dvs personale intr? sun politica lor de ap?rare a datelor cu caracter personal. Informa?ii despre aceast? politic? pute?i g?si pe site-urile companiilor aeriene respective sau pute?i cere ca noi s? v? trimitem aceste informa?ii prin e-mail. Legea protej?rii datelor cu caracter personal. Sunny Holidays este ?nregistrat? ?n conformitate cu legea de protajare a datelor cu caracter personal. Pentru a v? putea r?spunde la ?ntreb?ri, avem nevoie de numele, adresa ?i num?rul dvs de telefon. Aceste informa?ii sunt stocate ?i folosite ?n conformitate cu legea men?ionat? mai sus. 4. Despre noi. Sunny Holidays face parte din firmele grupate sub marca INTEGRAL. Conduse de o echip? ambi?ioas?, obiectivul nostru este s? asigur?m un web modern, rapid ?i u?or de utilizat, care ofer? informa?ii despre linii regulate, zboruri charter ?i companii aeriene low cost ?ntr-un mod simplu ?i la cel mai bun pre?. 5. Rela?ii contractuale. Atunci c?nd cump?ra?i un bilet de avion de la noi, dvs utiliza?i un server protejat. Sunny Holidays este membr? a Asocia?iei Interna?ionale de Transport Aerian (IATA), care ne autorizeaz? s? vindem ?i s? emitem bilete de avion pentru zboruri interna?ionale cu licen?a: 09210935. Devenind client al site-ului sunny.bg, dvs sunte?i de acord s? primi?i din partea noastr? oferte despre produsele companiilor din grupul Integral. ?n cazul ?n care nu dori?i s? primi?i aceste informa?ii, v? rug?m s? ne aduce?i la cuno?tin?? acest lucru printr-un e-mail la adresa: general@sunny.bg. 6. Pentru a ne contacta. SUNNY HOLIDAYS LTD. Sediu: Sofia 1142, Bvd. Evlogi Georgiev 99. Ne pute?i contacta la num?rul de telefon: 02/8050630. Pentru ?ntreb?ri referitoare la rezerv?rile existente, v? rug?m s? ne scrie?i la adresa de e-mail: tickets@sunny.bg. Pentru toate celelalte ?ntreb?ri, v? rug?m s? ne scrie?i la adresa de e-mail: general@sunny.bg. Rezerv?rile pot fi efectuate online 24/24 h.
    
     
        Bilete de avion      Oferte Hot      ?nchirieri ma?ini      Rezerv?ri hoteluri      Croaziere
         Acas?       Pl??i       ?ntreb?ri frecvente       Nout??i       Evenimente       Pachet       Excursii
         Date de contact       Condi?ii generale       Despre noi